Stovyklos/ Camps

Tautinės stovyklos:

AUSTRALIJA  įvyko sausio 2018

Laikraštėlis:

1 Sk Šimtmečio Stov laikr nr 1 sausio 2d

2 Sk Šimtmečio Stov laikr nr 2 sausio 3d

3Sk Šimtmečio Stov laikr nr3 sausio 4dcropped-100metis-h175.jpg

4Sk Šimtmečio Stov laikr nr4 – sausio 5d

5Sk Šimtmečio Stov laikr nr5 – sausio 6d

 Lietuva 7/14/18 – 7/22/18  Rumšiškėse

Lauzu karta LT

Daugiau informacijos:

*Informacija apie 100 stovykla LT_LSS

*TS 2018 prezentacijaŠ. Amerika (Rake)  7/29/18 – 8/8/18     cropped-100metis-h175.jpg

REGISTRUOKITĖS:

*skautai.net/tautine-stovykla/registracija/ 

***ĮSIDĖMĖKITE, KAD GYDYTOJAS TURI PASIRAŠYTI ‘MEDICAL’ FORMAS****

Lietuvių Skautų Sąjunga ruošia šią stovyklą, NE Tuntai/ Vietininkija, tai matysite kitokias formas ir eigą.