Stovyklos/ Camps

buriavimo     bass lake 2

Buriavimo stovykla 2021

liepos 10 – 17

Rako stovykloje


Rako stovykla 2021  rakassign

liepos 17 – 30


Philmont

liepos 28 – rugpjūčio 4

skautėms,-ams 14+ metų (arba 13 m ir baigę 8 kl)

philmont