Stovyklos/ Camps

Mielieji Tėveliai, vadovai ir skautai,

Visi nekantriai skaičiuojame dienas iki kol susibursime ir pasidžiaugsime Rako mišku. Stovyklos laikas visų laukiamas. Šie metai tikrai neeiliniai ir apgailestaujame, kad dėl koronaviruso turime atšaukti šios vasaros ruošiamas skautų stovyklas Rake. Sekame IL ir MI valstijų žinias. Palaikome ryšį su skautų slaugėmis, daktarais ir vadovais. Stovyklautojų ir vadovų saugumas yra svarbiausia, o mes negalime prižadėti, kad stovyklos aplinka bus atitinkamai apsaugota. Visų sveikata ir gerovė mums labai rūpi ir skaudu prieiti prie šio sprendimo. Tuntai palaikys ryšį dėl iškylų ar mažesnių susibūrimų pagal sąlygas.

Linkime visiems sveikatos ir ištvermės.

Aušros Vartų/Kernavės tuntas
Čikagos Vietininkija
Lituanicos tuntas
Nerijos tuntas
Čikagos Akademikai

buriavimo     bass lake 2

Buriavimo stovykla 2020

liepos 11 – 18

Rako stovykloje cartoon-illustration-male-chipmunk-scout-looking-sad-sad-cartoon-male-chipmunk-scout-116184416 (2)

Pranešimas: COVID 19 RAKAS Rako stovykla 2020

liepos 18 – 25 

Pranešimas: COVID 19 RAKAS