Stovyklos/ Camps

Bike Rakas 2022: 7/12 – 7/16

Daugiau info: tuntininkas@gmail.comJūrų skautų šimtmečio stovykla vyks 2022 m liepos 16-23 d. LIETUVOJE.

Registracija uždaroma 2022 m. birželio 1 d.

Dar nesulaukėme nei vienos registracijos iš LSS, bet labai norėtume jų sulaukti.

Daugiau informacijos FB https://www.facebook.com/events/638498787326828 arba

mūsų interneto svetainėje https://www.juruskautai.lt/simtmetis/

**********************************************************************************

Rakas 2022: 7/16 – 7/23D.

PAJŪRIO PASLAPTIS

STOVYKLOS FORMOS:

PERSKAITYKIE ‘COVER LETTER’ DĖŽĖJE. TADA BUS AIŠKU KOKIAS FORMAS REIKĖS UŽPILDYTE:

Vaikams <18:

SUAUGUSIEMS >18:

**Sterling Volunteers online background check:

Yra atskiras link tam. Rašykite: juruskautes@nerija.org

REIKMENŲ SĄRAŠAS:JŪRMYLIŲ STOVYKLA KANADOJE

JŪRŲ SKAUTŲ ŠIMTMETIS

LIEPOS 27 D. – RUGPJŪČIO 6 D., 2022 M.

Kviečiam visus jūrų skautus ir skautės (10-19 amžiaus) dabar užsiregistruoti. Skautam/ėms (10-19 amžiaus) registracija prasidės 2022. gegužės 1d. Registracijos formą rasite čia: https://airtable.com/shrP1vdEDJLOunC7h

Atvykstantiems būtina laikytis visų Ontario, Kanados ir Romuva Inc. sveikatos, saugumo ir skiepijimo reikalavimų. Vietų skaičius ribotas. Stovyklautojai bus įrašyti į laukiančiųjų sąrašą kai vietos užsipildys.

Taip pat, rasite skelbimą apie mūsų “t-shirt“ konkursą. Prašome pasidalinti šios skelbimos su jūsų seserimis ir broliais. Jei yra klausimų, prašome atsiųsti email į juruskautai100@gmail.com

Laukiame su visais smagiai stovyklauti Kanadoje šią vasarą!

Budėk, ir Gero Vėjo,
Sesė Vaiva Slapšytė ir Brolis Aras Galinaitis
100 Jūrmylių Stovyklos viršininkai
We now invite all sea scouts aged 10-19 to register for camp. Please note that registration for land scouts, space permitting, will begin on May 1st, 2022. Registration form here: https://airtable.com/shrP1vdEDJLOunC7h 


Please note that any camper, staff, or guest will be required to follow all of Ontario’s, Canada’s, and Romuva Inc.’s health, safety, and Covid testing and vaccine requirements. Spots are limited, and those who are unable to register will be added to a waitlist.

**ROMUVA INC REIKALAUJA, KAD STOVYKLOS DALYVIAI BŪTŲ DVIGUBAI VAKCINUOTI (DVI DOZĖS)**

Kanados reikalavimai: https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/wizard-start