Stovyklos/ Camps 2023


Buriavimo Stovykla – 7/8 -7/15 Rake (nuo 12 m.)

Jubiliejinė Stovykla Lietuvoje – 7/8 – 7/16

Informacijai: https://skautai.lt/naujienos/2819-2023-m-jubiliejines-stovyklos-legenda-jau-cia

Rakas – 7/15 – 7/22

Philmont Žygis, New Mexico – 7/26 – 8/2 (nuo 14 m.)

Jubiliejinė Stovykla, CT– 8/6 -8/13

LSS Taryba džiaugsmingai skelbia, kad ateinančiais 2023 metais, rugpjūčio 6-13 dienomis vyks 105 metų Jubiliejinė Stovykla Camp Sequassen stovyklavietėje, New Hartford, Connecticut.

Lietuvos Seimas paskelbė 2023 metais “Klaipėdos krašto“ metais ir tesiant šių metų Jūrų Skautų 100-mečio švente stovyklą pavadinta “Švyturys“.