Stovyklos/ Camps

Buriavimo stovykla 2021

liepos 10 – 17   

KĄ VEŽTIS Į BURIAVIMO STOVYKLĄ??

jūrų skautės ir jūrų skautai nuo 14 +; iki 25 kursantų

***REGISTRACIJA UŽDARYTA***

VADOVAI:

Fill out forms under Rakas registration labeled:Visiems 18+

UŽPILDYKITE SEKANČIAS FORMAS (FILLABLE pdf), SAVE AS į kompiuterį, SIŲSKITE PER EMAIL: mayachiapetta@comcast.net

Buriavimo Stovyklos Registracija (google.com)

buriavimo     bass lake 2

**COVID info:  COVID-TAISYKLES-STOVYKLA-1

**Rako Stovykla sveikata (pptx)

**Rako Stovykla sveikata (pdf)

 

Norintys dalyvauti 2021 Rako stovyklose turės laikytis sekančių gairių:
The following are requirements for participation in Camp Rakas for 2021:
 
 
Įėjimas į stovyklą/Admittance to camp-
 • Proof of vaccine for 16 years and older. 
 • Pfizer vaccine is approved for 16 year and older at this time and Moderna and Johnson and Johnson are approved for 18 and older. 
 • CDC COVID Vaccination record card will need to be shown.  
    If the vaccine was not able to be obtained in time for Rakas, the following are required for admittance into camp: 

 

 • Proof of COVID Negative PCR test 3 days prior to camp. A rapid test will not be accepted. Sites that perform PCR based test will be sent out at a later date. Once the test is obtained, quarantining before camp will be required to mitigate any potential chances for infection.
 • Proof of COVID disease 2 weeks prior to start of camp and individual is symptom free.
 • Documentation of one of the above two scenarios will need to be submitted for admittance into camp.
Stovyklos metu/During camp-
 • Masks will be worn indoors (bathrooms, kitchen, etc) with some exceptions for bathing, washing up.
 • Masks will be worn outdoors when physical distancing can’t be maintained.
 • Masks will be worn if transportation in cars is required.
 • Multiple dining pavilions will be used for meals.
 • Temperature checks and symptoms checks will be done daily and as needed.
 • The number of campers sleeping in a tent together will be limited to 4 or fewer depending on the size of the tent.
 • Visitors will not be allowed into camp.
Jeigu vaikas susirgs arba turės simptomų, tėvai turės pasitikti ir parvežti savo vaiką ne daugiau kaip 24 valandas nuo to laiko kai praneš stovyklos vadovai. 
If a child becomes sick or exhibits symptoms, parents will need to come to camp to take their child home within 24 hours of being contacted by camp staff.
Pastaba: Stovyklų veikimas priklausys nuo sąlygų, susijusių su COVID virusu Mičigano ir Illinois valstijose. Stovyklos administracija gali nutraukti stovyklų ruošą bet kada. Registracija bus vykdoma vėliau.
 
Please note: The operation of camps will depend on the conditions surrounding the COVID virus in Michigan and Illinois. Camp administration reserves the right to discontinue the planning of camp at any time. Registration will take place at a later time. 
 
Su pagarba,
 
Čikagos ir Lemonto tuntininkai


 

Rako stovykla 2021  rakassign

liepos 17 – 24 (tik viena savaitė)                                                                                    *COVID info: COVID-TAISYKLES-STOVYKLA-1

 

pack   KĄ VEŽTIS Į RAKO STOVYKLĄ?

  Nerijos Reikmenu Sarasas 2021

 

 

REGISTRACIJA:

Bendras laiškas su nuorodom: cover-letter-rakas-2021

Formos- under 18:

2021 Registracijos lapas

2021 Mokescio lapas

2021 Jaunų Šeimų Mokesčio Lapas

Rakas 2021 – Child Information Record

Rakas 2021 – Child’s Health History

Rakas 2021 – LSA Agreement-to-release

Visiems 18+:

2021 Registracijos lapas

Health History (for 18+)

Rakas 2021 – Medical agreement 18+

Personnel Record (for 18+)

DCFS Background check


Philmont

liepos 28 – rugpjūčio 4   VYKSTA 

philmont


Jūrų skautų šimtmetis 2022

2022 metais Jūrų skautai švęs šimtmetį. Kitą vasarą liepos ir rugpjūčio mėn. vyks stovyklos Lietuvoje ir Kanadoje švenčiant šią ypatingą šventę. Lietuvoje pirmas jūrų skautų vienetas įsteigtas Kaune 1922,03,12- pavadintas L.K. Algimanto vandens skautų draugovė.

Sekite www.nerija.org,   FACEBOOK: LSS Jūrų Skautų Šimtmetis 2022, arba rašykite rpunkris@hotmail.com   daugiau informacijai.

jūrų skautų 100