Iškylos/ Field trips Kursai/ Training

VĖLINIŲ IŠKYLA – Lietuvių Tautinėse Kapinėse

Šeštadienį, lapkričio 2 d., 2019- JŪRŲ JAUNĖMS IR JŪRŲ SKAUTĖMS

2019 Veliniu iskyla

Image result for velines