Iškylos/ Field trips Kursai/ Training

Vadovų Suvažiavimas

Kviečiame Jus dalyvauti šių metų rugsėjo 23-25 dienomis LSS Seserijos ir Brolijos Vadovų Suvažiavime kuris vyks:

Tower Hill Camp
12173 Tower Hill Rd.
Sawyer, MI 49125

Skaičius ribotas (40 dalyvių) tai registruokitės šiandien naudojant šią nuorodą:

https://airtable.com/shrMoosnOGeAspyey

Suvažiavimo kaina $30.

Kelionės išlaidos bus apmokėtos.

Giliau išmoksite apie naują registracijos sistemą, iždo tvarkymą, įsakymų šablonus, LSS struktūra ir sekančių metų Jubiliejinę Stovyklą “Švyturys“. Dalyvaus vadijos nariai, tuntininkai, iždininkai ir kiti vadovai.

Prašome tuos kurie skrenda iš to pačio miesto, skristkite kartu, kad galėtumėm visus paiimti iš karto ir nuvežti į suvažiavimo vietą, arba išsinuomoti mašiną.

Vis budime,

v.s. fil. Daiva Chauhan
LSS Vyriausia Skautininkė/Seserijos Vadė

s. Dainius Dumbrys
LSS Vyriausios Skautininkės Pavaduotojas/Brolijos Vadas