Iškylos/ Field trips Kursai/ Training

Plaukimo specialybės iškyla

**Jūrų skautėms (5 kl – 7 kl)**

Šeštadienį, Vasario 18 d.

Daugiau info ir leidimo lapas:

**********************************************************************************

Nerijos Tunto Iškyla: Feed My Starving Children

Šeštadienį, Vasario 25 d., 1:45 – 3:45 vpp

********************************************************************************

PERNAKVOJIMAS MUZIEJUJE: SNOOZEUM KOVO 11 D., 2023 M.

**Būtina išankstinė registracija. Rašykite sesei Emilijai: dzremily@gmail.com

Daugiau info: