Namai/ Home

 Šiais metais naujai vyks registracija. Anketa randasi elektroniniu būdu. Sekite nuorodą žemiau ARBA sekite čia:

                                      QR code 19 20

Bus keletą kompų per registraciją, kad galėtumėte užpildyti anketą, galite nuo telefono arba namuose. Sėkmės ir laukiame!!!Nerijos tunto sesės renkasi

   šeštadieniais Lietuvių fondo salėje

     1:15 v.p.p. Sueigos baigiasi 2:30 v.p.p.

Registracija (elektroniniu būdu): Registracijos forma

Laiškas tėvams: pradiniu metu laiskas tevams 2019

Metų veiklos kalendorius: Kalendorius 2019 2020

Nario mokęsčio info žemiau.Registracijos formą užpildykite  (viršuj) ir nario mokęstį galima įduoti šeštadienias arba perduoti dukros vadovei iki lapkričio 12 d.

ČEKIAI RAŠOMI: LSA- Nerija 

                                           Taip pat, galima siųsti:                                        

                                                              Julytė Stankaitienė                                                                                                                      6910 Waterfall Place                                                                  Downers Grove, IL 60516   

          Susimokėkite per:

 

Skaučių nario mokestis

$100.00

 

2 skaučių nario mokestis

$190.00

 

 

Gintarių/ vadovių nario mokestis

$65.00

Turint PAYPAL sąskaitą, mokęstį siųskite naudojant email:                      juruskautes@nerija.org

 NARIO MOKĘSTIS:

1 skautė- $100

 2 skautės- $190

3 skautės- $280

********

1 gintarė/ vadovė- $65

2 gintarės/ vadovės- $130

3 gintarės/ vadovės- $195