Susisiekti/ Contact

*Tuntininkė (pagrindinė vadė)

j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta     juruskautes@nerija.org

*Iždininkė

j.ps. Julytė Stankaitienė     izdininke@nerija.org

*Ventės laivas (ūdrytės)

s. fil. Larana Stropienė     lstropus2@gmail.com

*Juodkrantės laivas (jūrų jaunės)

ps. Karina Cicėnienė     karinamarie75@sbcglobal.net

*Minijos laivas (jūrų skautės)

g.v.v.  Lisa Bacevičiūtė   labacev@yahoo.com

*Baltijos laivas (gintarės kandidatės)

g.v.v. Julija Lapp  julijalapp@gmail.com

**************************************************************************

Iždo forma vadovėms:  PAYMENT AUTHORIZATION IZDAS SHEET