Apie mus/ About

img_4135-2

SKAUČIŲ IDEOLOGIJA:  DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI

Skautų įkūrėjas Baden Powell, suprasdamas didžią religijos ir moralės reikšmę žmogaus gyvenime, visą skautybės judėjimą pagrindė giliais principais.  DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI.  Šiais trimis žodžiais yra išsakytas visas skautybės išpažinimas, visa jos ideologija.  Jūrinis skautavimas sujungia du pagrindinius elementus: SKAUTIŠKĄ IDEOLOGIJĄ ir LIETUVOS JŪRINĘ IDĖJĄ. Jūrų skautės tinkamam atstovavimui turi ne tik mylėti jūrą, bet ją gerai pažinti ir suprasti, todėl kiekviena jūrų skautė mokosi plaukti, irkluoti, buriuoti ir susipažindina su laivybos ir jūrininkystės pagrindais.  Šalia visų skautėms privalomų patyrimų laipsnių ir specialybių, jūrų skaučių programoje yra speciali jūrinė dalis, o greta skautiško įžodžio pabrėžiama ištikimybė Lietuvos jūrinei idėjai ir meilė Baltijos jūrai.

TUNTO LAIVAI (tunto sudėtis)

ŪDRYTĖS:  Ventės laivas    D – 4 kl (5 -10 m.)

Programa: ŪDRYČIŲ BEBRŲ programos

Jaunesniuju-Skautu-Skauciu-Pazangumo-programa-2014-lapkritis-21

JŪRŲ SKAUTĖS (buvo jūrų jaunės):  Juodkrantės laivas  5 – 7 kl (10 – 13 m.)

Programa: JŪRŲ JAUNIŲ programa

Skautu-Skauciu-Pazangumo-programa-2014-lapkritis-21

PRITYRUSIOS JŪRŲ SKAUTĖS (buvo jūrų skautės):  Minijos laivas    8 – 10 kl (13 – 16 m.)

Programa: JŪRŲ SKAUČIŲ SKAUTŲ programa

Prityrusiu-Skautu-Skauciu-Pazangumo-programa-2014-lapkritis-21

GINTARĖS:  Baltijos laivas  11 kl. + (16 m. +)

Programa: Vyresniuju-skauciu-ir-Gintariu-kandidaciu-programa-final

SKAUTININKĖS :   Nuo 18 m.

RUDO ŠLIPSO Programa:  Rudo-kaklaraiscio-gaires