Namai/ Home

 

REGISTRACIJA

**Užpildykite elektroninę registraciją (žemiau) ir užsimokėkite nario mokęstį:                          *Nario mokęstis bus mokamas tiesiog LSS: Nario mokestis

             Vaikams: $100    Gintarėms/suaugusiems: $65

*Registracija (elektroniniu būdu):  Registracija 2021 2022

*Sueigos vyksta šeštadieniais po pamokų iki 2:30 v.p.p.                                                            Renkamės prie Lietuvių fondo salės (sena sporto aikštė) 1:20 v.p.p.