Namai/ Home

 2018 Kaziuko muge plakatas

 

 

 SKAUČIŲ REGISTRACIJA MOKSLO METAMS

*Tėvams laiškas:  pradiniu metu laiskas tevams

*Registracijos lapas:  LSA Agreement to releaseregistration2017 2018

*Kalendorius (gali būti pakeitimų):  Kalendorius 2017 2018

BŪTINA UŽSIMOKĖTI IKI SAUSIO 15 D

Registracijos formas ir nario mokęstį galima siųsti:

                                                         Julytė Stankaitienė                                                                                                                      6910 Waterfall Place                                                                                                                  Downers Grove, IL 60516                                                  ARBA

                                 elektroniniu būdu siųskite registracijos anketą:                                                                                            izdininke@nerija.org                                                              ir susimokėkite per

                                   

                         Turint PAYPAL sąskaitą, mokęstį siųskite naudojant email:                                                                             juruskautes@nerija.org

 NARIO MOKĘSTIS:

1 skautė- $100

 2 skautės- $190

3 skautės- $280

********

1 gintarė/ vadovė- $65

2 gintarės/ vadovės- $130

3 gintarės/ vadovės- $195