Namai/ Home

No photo description available.

 

Saturday, Feb. 23, 2019 at 6 PM – 12 AM

LITHUANIAN WORLD CENTER

14911 127th Street, Lemont, IL

Bulviniai blynai (potato pancakes)! Cajun food! Silent auction! Premium cash bar! Live music entertainment provided by Greg’s Fender Benders

All proceeds go to benefit Camp Rakas

Discounted tickets before the event (papiginti bilietai prieš renginį):   https://www.eventbrite.com/e/mardi-gras-2019-tickets-53793878940Kaziuko muge eng 2019

Norintys prekiauti, sekite šią nuorodą užsiregistruoti       (VENDOR registration for St Casimir Fair):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPXydkJluShjmP0OScX3dpIm3j8vkuCdR8vwa5b2iWGSBWmg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Kaziuko muge lith 2019.jpgNerijos tunto sesės renkasi

   šeštadieniais Lietuvių fondo salėje

     1:15 v.p.p. Sueigos baigiasi 2:30 v.p.p.

Registracijos lapas: *LSA Agreement to releaseregistration2018 2019

Laiškas tėvams: *pradiniu metu laiskas tevams

Metų veiklos kalendorius: *Kalendorius 2018 2019

Nario mokęsčio info žemiau.Registracijos formas ir nario mokęstį galima įduoti šeštadienias arba perduoti dukros vadovei iki spalio 27 d.

ČEKIAI RAŠOMI: LSA- Nerija 

                                           Taip pat, galima siųsti:                                        

                                                              Julytė Stankaitienė                                                                                                                      6910 Waterfall Place                                                                  Downers Grove, IL 60516   

                                 elektroniniu būdu siųskite registracijos anketą:                                                                                            izdininke@nerija.org                                                           susimokėkite per

Skaučių nario mokestis

$100.00

2 skaučių nario mokestis

$190.00


Gintarių/ vadovių nario mokestis

$65.00

Turint PAYPAL sąskaitą, mokęstį siųskite naudojant email:                      juruskautes@nerija.org

 NARIO MOKĘSTIS:

1 skautė- $100

 2 skautės- $190

3 skautės- $280

********

1 gintarė/ vadovė- $65

2 gintarės/ vadovės- $130

3 gintarės/ vadovės- $195