Namai/ Home

untitledKLAIPĖDOS DIENOS IŠKILMINGA SUEIGA

ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 19 D., 2019 M.

1:30 – 2:30 V.P.P.

BANIO BANKETO VAKARINĖJE DALYJE (PLC pagrindiniame koridoriuje)

Jūrų skautai ir jūrų skautės dėvi išeigines uniformas

*klaipedos dienos laiskas tevams 2019

img_0201

 

 

VYKSTA LSS RAŠINIŲ KONKURSAS

Piniginių premijų remėjai-  a.a. Prelato Prunskio fondas per Lietuvių fondą

Reikia įduoti IKI Gruodžio 31 d., 2018 m.

PRATĘSTA IKI VASARIO 16 D, 2019 M.

Konkurso nurodymai:   *LSS rasymo konkursas 2018

Image result for scout writingNerijos tunto sesės renkasi

   šeštadieniais Lietuvių fondo salėje

     1:15 v.p.p. Sueigos baigiasi 2:30 v.p.p.

Registracijos lapas: *LSA Agreement to releaseregistration2018 2019

Laiškas tėvams: *pradiniu metu laiskas tevams

Metų veiklos kalendorius: *Kalendorius 2018 2019

Nario mokęsčio info žemiau.BŪTINA UŽSIMOKĖTI IKI

SPALIO 27 D., 2018 M.

Registracijos formas ir nario mokęstį galima įduoti šeštadienias arba perduoti dukros vadovei iki spalio 27 d.

ČEKIAI RAŠOMI: LSA- Nerija 

                                           Taip pat, galima siųsti:                                        

                                                              Julytė Stankaitienė                                                                                                                      6910 Waterfall Place                                                                  Downers Grove, IL 60516   

                                 elektroniniu būdu siųskite registracijos anketą:                                                                                            izdininke@nerija.org                                                           susimokėkite per

Skaučių nario mokestis

$100.00

2 skaučių nario mokestis

$190.00


Gintarių/ vadovių nario mokestis

$65.00

Turint PAYPAL sąskaitą, mokęstį siųskite naudojant email:                      juruskautes@nerija.org

 NARIO MOKĘSTIS:

1 skautė- $100

 2 skautės- $190

3 skautės- $280

********

1 gintarė/ vadovė- $65

2 gintarės/ vadovės- $130

3 gintarės/ vadovės- $195